0708-488 660 info@lenhovda.se

Installation av en värmepump

Behöver du installera en värmepump i ditt hus? Att installera en värmepump är en stor investering för framtiden och vid installationen av en värmepump är det viktigt att allt går rätt till. Lenhovda Värme & Sanitet utför kompletta installationer av vatten, luft- och värmepumpar av hög säkerhet.

Installation och service

Vi utför installationer och service inom all VVS. Med en lång erfarenhet inom VVS-branschen kan vi ge dig tips och råd som gynnar ditt hus framtid. Att installera en värmepump är både miljövänligt och lönsamt då det är ett energisnålt alternativ. Det finns flera modeller av värmepumpar som alla utvinner energi från förnyelsebara energikällor. Med en effektiv process utvinner värmepumpen energi från luft, vatten, jord, berg eller sjövärmepumpar.

Arbeten av hög säkerhet

Våra VVS-installatörer och rörmokare garanterar dig att arbetet alltid blir noggrant utfört. Låt våra professionella installatörer utföra arbetet och bli garanterad att arbetet blir utfört på rätt sätt. Vi utför alla VVS-arbeten med den senaste tekniken från marknaden och i vårt arbete använder vi oss endast av besiktigade samt godkända handverktyg. Hos oss finner du ett välsorterat lager med ett stort sortiment av reservdelar. Vi hjälper både privatpersoner och företag med allt från mindre till stora projekt.

värmepump i Växjö Lenhovda

Kontaktuppgifter

Lenhovda Värme & Sanitet
Fabriksgatan 2
364 42 Lenhovda

Telefon: 0474-201 74
0708-48 86 60
E-post: lvsab@telia.com